RÄTTSSKYDD

I hemförsäkringen ingår oftast ett moment som kallas rättsskydd. Detta är en skadeförsäkring som upp till ett visst belopp ger ersättning för advokat- och rättegångskostnader i vissa mål och ärenden. Personen som tar rättskyddsmomentet i anspråk betalar en självrisk, som oftast är på 20 %, av det totala beloppet.

 

RÄTTSHJÄLP

Rättshjälp är ekonomisk hjälp åt en fysisk person med kostnaderna för juridiskt bistånd i rättsliga angelägenheter. Den utgår enligt rättshjälpslagen och kan omfatta allmän rättshjälp, rättshjälp åt misstänkt i brottmål, rättshjälp genom offentligt biträde eller rådgivning. Syftet är att ekonomiska hinder inte skall tvinga någon att avstå från sin lagliga rätt. Staten betalar helt eller delvis kostnader för t.ex. advokat om man bedöms inte ha råd därtill. Rättshjälpen täcker endast det egna ombudets kostnader, däremot inte motpartens i händelse av förlorad process.

 

Rättshjälpen är subsidiär till rättskyddet. Den som har rättskydd som omfattar den aktuella angelägenheten får inte rättshjälp. Inte heller den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska eller personliga förhållanden borde ha haft rättskyddsförsäkring kan få rättshjälp.

 

Rättshjälp får beviljas en fysisk person vars ekonomiska underlag, dvs beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning, inte överstiger 260 000 kr.

 

Den person som beviljas rättshjälp får betala en rättshjälpsavgift. Denna avgift utgör en viss procentuell andel av ersättningen till biträdet.

 

Domstolar och Rättshjälpsmyndigheten beviljar rättshjälp. 

I hemförsäkringen ingår oftast ett moment som kallas rättsskydd. Detta är en skadeförsäkring som upp till ett visst belopp ger ersättning for advokat- och rättegångskostnader i vissa mål och ärenden. Personen som tar rättskyddsmomentet i anspråk betalar en självrisk, som oftast är på 20 %, av det totala beloppet.

KONTAKT

Telefon:             031 – 708 07 60

Fax:                       031 – 708 97 60

Email:  advokatfirmanpetrov@telia.com

 

VÅRA ÖPPETTIDER

 Måndag – Fredag

08:00-17:00

 

LUNCHSTÄNGT

12:00-13:00


Lördag – Söndag

Stängt

Advokatfirman Petrov
Kungsportsavenyn 22
411 36 Goteborg
 
 
Telefon:    031 - 708 07 60 
Fax:                031 - 708 97 60
 
 
Mottagningskontoret i Alingsås
Lilla torget 2
Alingsås
 
Telefon:    0322 – 28 50 10 
Fax:                 031 – 708 97 60
Mottagningskontoret i Borås
Lilla brogatan 19
Borås
 
 
Telefon:    033 – 48 01 80 
Fax:                031 – 708 97 60